Kouki Tsuritani : An Airplane in a Box at Davidson Galleries

Kouki Tsuritani

An Airplane in a Box

Medium: Mezzotint
Edition : 17/40
Size: 12 1/2 x 12 3/4 inches
Stock Number: 330035
Price: $295.00

Kouki Tsuritani : She Picks Up the Moon II at Davidson Galleries

Kouki Tsuritani

She Picks Up the Moon II

Medium: Mezzotint
Year: 2013
Edition : 10/40
Size: 8 3/4 x 9 inches
Stock Number: 330044

Kouki Tsuritani : They Are Always Together at Davidson Galleries

Kouki Tsuritani

They Are Always Together

Medium: Mezzotint
Edition : 8/40
Size: 8 3/4 x 9 inches
Stock Number: 330045
Price: $170.00