Filter
  • Risaburo Kimura
  • Risaburo Kimura
Risaburo Kimura (Japanese, 1924 - 2014)

2 works

2 works