Spring Rain-Moderato #4

Seiko Tachibana


7645

Seiko Tachibana (b. 1964 -     )

Spring Rain-Moderato #4

Medium: Intaglio

Year: 2000

Edition : Edition of 35

Size: 18 x 16 inches

Price: $1000.00