Spring Rain-Moderato #1

Seiko Tachibana


7643

Seiko Tachibana (b. 1964 -     )

Spring Rain-Moderato #1

Medium: Intaglio

Year: 2000

Edition : Edition of 35

Size: 18 x 16 inches

Price: $1000.00