Origin-Metamorphosis #3

Seiko Tachibana


7599

Seiko Tachibana (b. 1964 -     )

Origin-Metamorphosis #3

Medium: Intaglio

Year: 2005

Edition : Edition of 20

Size: 12 x 9 inches

Price: $700.00