Beyond the River Beyond

Mio Asahi


25356

Mio Asahi

Beyond the River Beyond

Medium: Etching and aquatint

Edition : 35

Size: 19 1/2 x 23 1/2 inches

Price: $450.00