Tendresse désespérée

Mikio Watanabe


23976

Mikio Watanabe

Tendresse désespérée

Medium: Mezzotint

Year: 2016

Edition : EA XVI/XXX

Size: 3 1/4 x 4 1/2 inches

Price: $420.00