23980

Mikio Watanabe

Apaisement

Medium: Mezzotint

Year: 2016

Edition : EA XVI/XXX

Size: 7 x 4 1/2 inches

Price: $480.00