8182

Kouki Tsuritani (1967 -     )

The Night

Medium: Mezzotint

Year: 2006

Edition : 34/40

Size: 8 1/8 x 5 5/8 inches

Price: $300.00