14891

Kouki Tsuritani (1967 -     )

Mirror

Medium: Mezzotint

Year: 2006

Edition : 16/20

Size: 7 x 10 inches

Stock Number: 330030

Price: $270.00