14892

Kouki Tsuritani (1967 -     )

Marguerite

Medium: Mezzotint

Edition : 34/40

Size: 12 1/2 x 12 15/16 inches

Stock Number: 330031

Price: $270.00