8176

Kouki Tsuritani (1967 -     )

Joint

Medium: Mezzotint

Edition : 15/20

Size: 14 1/8 x 10 inches

Price: $380.00