14899

Kouki Tsuritani (1967 -     )

Forbidden Fruit

Medium: Mezzotint

Edition : 35/40

Size: 7 3/4 x 9 3/4 inches

Stock Number: 330038

Price: $210.00