Illusional Planet - 97.3A -

Keisei Kobayashi


15285

Keisei Kobayashi

Illusional Planet - 97.3A -

Medium: Wood engraving

Year: 1997

Edition : 8/30

Size: 26 1/2 x 11 3/4 inches

Stock Number: 330211

Price: $1000.00