Pinaleno Mountains

Gordon Mortensen


16176

Gordon Mortensen

Pinaleno Mountains

Medium: Reduction woodcut

Year: 1989

Edition : Edition of 130

Size: 18-1/2 x 12 inches

Price: $400.00