Visiting a Shrine (Miya Mairi)

Toyohara Chikanobu (Yoshu Chikanobu)


35087

Toyohara Chikanobu (Yoshu Chikanobu) (1838 - 1912)

Visiting a Shrine (Miya Mairi)

Medium: Color woodblock

Year: 1896 Oct

Publisher: 福田初次郎Fukuda Hatsujiro

Stock Number: 23407

Price: $220.00